Eğitimlerimiz

 • Dikkat Zeka Hafıza Gelişim Eğitim Programları

  Uzun zamandır yapılan araştırmalar, alınan eğitimler ve uygulamaların neticesinde Surdem Etüt Merkezi çatısı altında Dikkat, Zeka ve Hafıza gelişim eğitimleri verilmektedir. Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri dikkat, konsantrasyon, odaklanma, güçlü ve kalıcı bellek ile olacaktır. Öğrencilerin bu gelişimlerini desteklemek için Mental Aritmetik, Akıl ve Zeka Oyunları, Dikkat, Hafıza ve Zekanın yanısıra Hızlı Okuma eğitimleri verilmektedir.
 • Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimleri

  Çabuk öğrenmede geleceğin metodu “Akıl ve Zeka Oyunları” dır. 2004 yılından bu yana Türkiye’de ana okullarında, ilk, orta ve lise okullarında, üniversitelerde, AVM’ler, Fuarlar ve çeşitli ortamlarda tanıtılan “Akıl ve Zekâ Oyunları” zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metotu olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir.

  zeka1

  Zeka Oyunları ile Kazanılan Beceriler;

  • Akıl yürütme
  • Problem çözme
  • İletişim
  • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
  • Eleştirel düşünme
  • Yaratıcı düşünme
  • Araştırma
  • Karar verme
  • Bilgi teknolojilerini kullanma
  • Girişimcilik

  •  Dikkat ve Konsantrasyon çalışmaları ile dikkatini toplamayı ve sürdürmeyi öğrenir.

  •  Hafıza çalışmaları ile belleğini arttırarak öğrenme kabiliyetini geliştirir.

  • Mantık ve Hesaplama çalışmaları ile yürütücü işlevlerini harekete geçirerek plan yapmayı ve problem çözmeyi öğrenir.

  • Kavramlaştırma çalışmaları ile anlama ve soyutlama yeteneklerini geliştirir.

  • Görsel Mekansal Algı çalışmaları ile tahayyül etme becerilerini geliştirerek yaratıcı düşünceyi öne çıkarır.

  • Zeka üzerine yapılan araştırmalarda, zihinsel tasarım çalışmaları sırasında sağ beynin faaliyetinin ön plana çıktığı gözlenmiştir. Bu da bu tarz çalışmaların beyinde sinaptik oluşumları hızlandırdığı şeklinde yorumlanmaktadır.

  • Yapılan araştırmalarda zihinsel tasarım çalışması yapan bireylerin yaşıtlarına göre daha zeki oldukları ve zeka potansiyellerinin giderek arttığı gözlenmiştir.

 • Dikkat, Zeka ve Hafıza Gelişimi Eğitimi

  Dikkat, Zeka ve Hafıza gelişimi eğitimlerinde zihinsel fonksiyonların gelişimiyle beraber el-göz koordinasyonu, dikkat-zeka-hafıza becerilerinin artırılması, kişilik ve öz güven gelişimi esas alınmaktadır. Verilen eğitimler sonucunda ana hatlarıyla; Dikkat-zeka-hafıza, eğitimiyle zihinsel becerilerin gelişimi hedeflenmektedir.

  Verilen eğitimler grup eğitimleri şeklinde olmaktadır. Öğrenciler yapmış oldukları eğitim çalışmasının neticesinde bir ürün ortaya koyabilmenin öz güveni ve mutluluğunu yaşar ve grup çalışmasıyla, ekip ruhu ve tatlı bir rekabetle durağanlıktan çıkmaktadır. Bu da verilen eğitimin öğrenci üzerindeki işlevselliğini artırmaktadır.

  Eğitim uygulamalarıyla, çocukların her yönüyle (görsel, işitsel , dokunsal, kişisel ve uygulamasını yaparak öğrenme) maksimum düzeyde gelişimi sağlanabilmektedir. Çocukların sıkılmadan eğlenceli bir şekilde eğitim uygulamalarının merkezinde olması gelişim hızlarının beklenilen düzeyin üzerinde olmasına imkan vermektedir.

  zeka

  Bu eğitimler sonucunda gözlenebilen kazanımları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Okuduğunu ve dinlediğini rahat bir şekilde anlayabilme,
  • Dikkat, konsantrasyon, odaklanma ve algılama,
  • El-Göz Kordinasyonu
  • Analitik Düşünme, akıl yürütme, problem çözme, tüme varım, tümden gelim
  • Hedefe odaklanma,
  • Gözlem yapma ve ayrıntıları fark edebilme,
  • Dikkat eksikliğinden kaynaklı hatalarında önemli ölçüde azalma,
  • Kısa sürede daha fazla bilgiyi öğrenebilme ve öğrendiklerini kolayca hatırlayabilme,
  • Sayısal işlemler, üç boyutlu düşünme ve hayal güçlerinde gelişme,
  • Planlama ve sorunların çözümünde sonuca rahatça ulaşabilme,
  • Görev ve sorumluluk bilincinin gelişimi,
  • Üstlendiği bir işi yılmadan tamamlaması ve özgüven gelişimi gözlenmektedir.
 • Mental Aritmetik Eğitimi

  Bu eğitim programı ile öğrencilerimizde gelişmiş 4 işlem becerisi, zeka gelişimini artırmak, aktif hale gelişmiş (sağ ve sol lob) beyin, dikkat ve konsantrasyonun güçlenmesi, güçlü ve kalıcı bellek, görsel belleğin, fotoğrafik zekanın gelişmesi, hızlı refleks, verimli dinleme, farkındalığın artması, soyuttan somuta dönüştürme, hayata ve matematiğe karşı özgüven sonuçlarını elde etmeyi hedefliyoruz.

  mentalmatematikMental aritmetiğin çocuklarımızın hafıza gelişimlerinin yanı sıra onları kaliteli ve nitelikli insan olabilmeleri için manevi eğitim + değerler eğitimi programlarını ilave olarak sunuyoruz. Bu programlarımızla çocuklarımızın iyi bir kul, iyi bir Müslüman, iyi bir evlat, iyi bir vatansever olarak yetişmelerini gaye ediniyoruz.

  Çocuklarımızın hayatlarında birçok noktada (Tarih, yabancı dil, vs…) istifade edecekleri bu eğitimleri, hafız olmak isteyen öğrencilerin hafızlık süreçlerini (8 ay) kısaltacağı gibi, sadece Kur’an-ı Kerimi ezberleyen değil, aynı zamanda anlayabilen ve bunun yanında hadis hafızlığı da yapabilen bir nesil olması hedeflerimiz arasındadır.

  Mental Aritmetik eğitimini almak için çocukların sayıları okuması ve yazması yeterli olmaktadır. Mental aritmetik eğitimi hafıza gelişim programı olup, kesinlikle matematik eğitimi değildir. Çocuklar kazanacakları özgüven ile matematiğe karşı önyargılarını yenebileceklerdir.

 • Anlayarak Okumayı Sevdirme ve Geliştirme (İlkokul)

  okumasevme

  İlkokul öğrencilerini tv ve bilgisayar bağımlılığından kurtarabilmemiz için onlara öncelikle okumayı sevdirmemiz gerekmektedir. Okumayı seven bir öğrencinin, okumasını hızlandırması okuma zevkini hızlandıracaktır. Çünkü seyrettiği çizgi filmlerden sonucunu en fazla 1 saatte alan bir çocuk kitaptan da zevk alabilmesi için hızla sonuca ulaşmak isteyecektir.

  Okumanın hazzını alan bir öğrenci eğitim hayatında başarılı olması kaçınılmazdır.

 • Dikkat - Hafıza Eğitimiyle Anlayarak Hızlı Okuma (Ortaokul)

  Okuyacağımız kaynakların ve hazırlanmamız gereken sınavların çok olması okumayı zorunlu kılmaktadır. Özellikle de ‘Anlayarak hızlı okuma’yı zorunlu kılmaktadır. Günümüzde zorunlu ihtiyaçlar içerisinde olması gereken ‘Anlayarak hızlı okuma’yı pek çok kişinin kullanmaması ve bilmemesi sebebiyle, farkında olmadan büyük ölçüde zaman kaybı yaşanmaktadır. Oysa öğrenilip uygulandığında çok güzel sonuçlar alınan ‘Anlayarak hızlı okuma’ sayesinde kaybedilen zamanı geri kazanmak mümkündür.

  Bu tekniğin bir takım yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Aynı okuma süresi içerisinde daha çok okuma imkanı bulabilirsiniz.
  • Her türlü okumanızda, hızlı okuyarak düzenli bir zaman tasarrufu yapabilirsiniz.
  • Dikkat, hafıza eğitimiyle beraber konsantrasyonunuzun artması ile birlikte anlama ve hatırlama oranınızı yükseltebilirsiniz.
  • Okul ve iş hayatında daha başarılı olabilir ve sınavlarda  zaman sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.
  • Kısa sürede bilgi dağarcığınızın zenginleşmesini sağlayabilirsiniz.
  • Bilgi çağı adı verilen, yeni çağa ayak uydurabilir, bilgi ve kültür düzeyinizi yükseltebilirsiniz.
 • Akademik Gelişim Programı

  Yaş grup ve seviyelerine göre eğitim seçenekleri

  Öğrencilerin eğitimlerini desteklemek, geleceğe hazırlamak, ahlaklı ve inançlı bir nesil olması için oluşturulan bu eğitim programı ile akademik gelişimini desteklenecektir. Bu eğitim programı, öğrencinizi özel okullarda verilen farkındalık eğitimleri ile destek eğitimlemeyi hedeflemektedir.

  Bu eğitim programı ile kendine güvenen, kendisini ifade edebilen, başaribilirim hazzını duyan, sosyalleşen öğrencilerin, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilmeleri hedeflenmektedir.

  Necip Fazıl’ın Gençliğe Hitabesinde belirttiği gibi “‘Kim var? ‘ diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert ‘ben varım! ‘ cevabını verici, her ferdi ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur! ‘ fikrini besleyici bir dâva ahlâkına kaynak bir gençlik…” bir nesil yetiştirebilmek en büyük gayemizdir.